průtok kapalin>>>

průtok plynů>>>

Magneticko-indukční měření průtoku pro otevřené, případně zakryté, částečně zaplněné až zcela zaplněné systémy

Všeobecný popis

Magneticko-indukční měření průtoku

Ekologická legislativa a technologické potřeby řady průmyslových odvětví vyžadují měření průtoků jak malých, tak i velkých objemů v kanálech. Kanály mohou být otevřené (nezakryté), nebo zakryté a zcela uzavřené. Mají různé příčné tvary se základním dělením na hranaté (čtvercové, obdélníkové, lichoběžníkové) a oblé (kruhovité, eliptické, stokové, tlamové). Tvar kanálu a průtočný profil jsou zohledňovány při výpočtu průtoku.

Měřící systémy firmy Görlich tvoří senzory rychlosti průtoku pracující na magneticko-indukčním principu, senzory pro měření výšky hladiny v kanále a vyhodnocovací a řídící jednotka.

Tvar kanálu může determinovat volbu způsobu měření.
U otevřených kanálů a zakrytých kanálů, které se zaplní jen částečně je možné měřit výšku hladiny ultrazvukovým senzorem zavěšeným v dostatečné vzdálenosti nad proudící hladinou.
U kanálů uzavřených, kde je pravděpodobné úplné zaplnění, je vhodné měřit výšku proudícího média hydrostaticky tlakoměrem integrovaným v čidle rychlosti proudění umístěným na dně kanálu. Tato metoda je také vhodná u měření průtoku médií s nepřesně definovanou hladinou (pěna).

nahoru

Oblast použití

Aplikace magneticko-indukčního měření průtoku

Magneticko-indukční přístroje pro měření průtoku jsou vhodné k měření průtoku odpadních vod jakož i jiných různých kapalin. Výběrem odpovídajícího odolného materiálu, je možné také měření většiny agresivních médií.

Příklady využití jsou:

 • Kanalizační síť
 • Zařízení pro sběr a hospodaření s dešťovou vodou
 • Čistírny odpadních vod
 • Zásobování pitnou vodou
 • Úpravny vody
 • Regulace okruhů s chladicí vodou a dohled
 • Chemická a farmaceutická zařízení
 • Měření průtoku v průmyslu
nahoru

Přednosti a jedinečné vlastnosti

 • možné dodatečné vestavění do všech kanalizačních systémů a typů stok bez stavebních a konstrukčních změn
 • čidla rychlosti toku jsou vhodná pro kanály od 100 do 1000 mm (šířka, výška) je možné měření i ve větších stokách s použitím více čidel
 • jeden společný senzor pro rychlost proudění a současně pro výšku hladiny
 • díky kombinovanému senzoru velmi snadná montáž s propojením jedním kabelem na počítačovou vyhodnocovací jednotku
 • není nutno instalovat dodatečné přepady, nebo žlaby na toku
 • mimořádně odolné provedení kombinovaného senzoru, necitlivé na znečištění, samočistící elektrody, vhodné také pro silně znečištěná média, možnost měření médií s vysokým podílem sušiny (pevných částic)
 • žádné pohyblivé části
 • na vyžádání čidla v provedení pro Ex-oblast, zóna 1 II2G EEX ib m IIC T6 podle ATEX 100a.
 • je určeno dlouhodobé měření nevyžadující údržbu
 • měření rychlosti toku podle magneticko-indukčního měřicího principu
 • vodivost nemá žádný vliv na výsledek měření (při dodržení nutné minimální vodivosti média)
 • teplota a viskozita nemají vliv na výsledek měření
 • zvlášť vhodné pro média se vznikem pěny
 • možná simulace všech výstupů
nahoru