průtok kapalin>>>

průtok plynů>>>

Elektronické digitální mikromanometry pro měření diferenčního tlaku a rychlosti proudění

V našem programu najdete velké množství tlakoměrů, se kterými je možné měřit diferenční tlak z Prandtovy trubice. Dále jsou uvedeny typy řady LPU se kterými lze změřenou hodnotu buď zobrazit přímo, nebo ji dle platných matematických vzorců automaticky přepočíst na rychlost v m/s.

Micro-manometer Digima LPU 3

Micromanometer Digima LPU3

Náš nový Micromanometer „ Digima LPU3" je přenosný diferenční tlakoměr s kalkulační funkcí. Pokud je do přístroje zadána hodnotu hustoty plynu, potom přístroj vypočte plynulou rychlost proudění v jednotkách metr/vteřinu. Mikromanometr LPU3 byl optimalizován pro měření s Prandtovou trubicí.
Zabudovaný mikroprozesor linearizuje signál z čidla, přepočítává naměřenou hodnotu a výsledek zobrazuje v relevantních jednotkách na displeji. K dispozici je dále uklidněný analogový výstupní signál tvořený jako klouzavý průměr. Další výstup je přes rozhraní RS 232.
K dodávce nového mikromanomeru přísluší též kalibrační certifikát potvrzující přesnost přístroje. LPU3 je mikromanometr pro normální provoz se standardními nároky. Pro firmy a organizace, které působí v oblasti" udržování v čistoty vzduchu ", nabízíme přístroje se zvláštními vlastnostmi.

LPU3 profiline

LPU 250, profiline je přístroj dodávaný v robustním pouzdře z hliníkové slitiny. Snímač tlaku je piezoresistivní zdvojený systém. U tohoto čidla je ještě dále redukovaná závislost nuly na poloze přístroje. Při stisku nulovacího tlačítka není jen naměřená aktuální hodnota elektricky tárovaná, ale je přes magnetický ventil také přemostěno tlakové připojení Prandtlovy trubice. Odpojení hadice během provozu tak již není nutné.
Mikromanometr Digima LPU3 s měřicími rozsahy:

Měřící rozsah diferenčního tlaku 0 …+5 kPa
Mez přesnosti v dílčím rozsahu 0 …10% 1,5 Pa
Mez přesnosti v dílčím rozsahu 10 …100% 5 Pa
Hustota, nastavitelná 0,3 …1,7 kg/ml
Rychlost proudění 0 …100 m/s