průtok kapalin>>>

průtok plynů>>>

Měření hmotnostního průtoku - novaflo

Měření hmotnostního průtoku novaflo

Tato další série přístrojů pro měření hmotnostního průtoku doplňuje naši nabídku o oblasti měření do 7500 Nl/ minutu. Hliníkové tělo základního přístroje je vhodné pro vzduch a jiné neagresivní plyny. Provedení přístroje ve verzi z ušlechtilé oceli dále výrazně rozšiřuje možnosti jeho nasazení. Přesnost +/- 3 % je pro většinu aplikací zcela dostatečná. Montáž přístrojů je jednoduchá a může probíhat v každé poloze. Naše průtokoměry "Novaflo" můžeme dodávat také vybavené displejem zobrazujícím průtok nebo množství plynu.

Jak v oblasti všeobecného strojírenství, chemického průmyslu nebo v technice životního prostředí jsou konstruktérovi k dispozici přesvědčivá, výhodná řešení pro měření průtoku plynu. Pro použití v potravinářském průmyslu je přístroj sterilizovatelný. K dispozici je odpovídající znalecký posudek.

Měření hmotnostního průtoku novaflo

Přístroje se sestávají z kovového základního tělesa s rovným průchozím vrtáním (NW). Do tohoto kanaálu ční dva senzory chráněné ušlechtilou ocelí. Je to topné těleso a termické čidlo. Mezi těmito dvěma senzory se vytváří konstantí teplotní rozdíl. Energie potřebná pro zachování tohoto teplotního rozdílu je závislá od hmotnostního toku měřeného plynu.

Novaflo Massflow – převodníky pro velké průtoky

Měření hmotnostního průtoku novaflo

U těchto převodníků hmotnostního průtoku se podstatně dále rozšířila nabídka měřících rozsahů. Poprvé nabízíme přístroje v měřících rozsazích > 2000 Nl/ minutu. Všechny přístroje Novaflo měří přímo v proudu plynu, bez nutnosti bypassu. Z tohoto důvodu je ztráta tlaku u tohoto systému podstatně menší než u jiných zařízení. U aplikací s velmi malým systémovým tlakem např. plynové napájení hořáku zemním plynem a kyslíkem, mohou být ztráty tlaku ještě dále minimalizovány a to odstraněním nástavců určených pro úpravu vstupního proudění a místo nich zabudujeme k čidlům vtokovou dráhu napevno. Vtokové dráhy se potom zohlední při kalibraci.

Novaflo Massflow controler

Novaflo Massflow controler - elektronické řídící přístroje k udržení konstantního nastaveného množství protékajícího plynu

Massflow controlery jsou elektronické řídící přístroje k udržení konstantního nastaveného množství protékajícího plynu. "Novaflo-MFC" mají výhody již dříve popsaných Massflow převodníků. Jsou rozšířeny o jeden elektronický regulátor s PI - chováním a o jeden proporcionální ventil jako regulační článek.
Proporcionální ventily pro průtok až do 500 Nl/ minutu (ekvivalent vzduchu) jsou zabudovány v pouzdru elektronické části controleru. Kromě toho jsou nasazeny externí ventily.

Standardně jsou k dispozici následující kvs-hodnoty:

6,6 × 10 E-2, 0,35, 1,0 (větší hodnoty na vyžádání).

Požadovaná hodnota se dodává ovládači jako analogový elektrický signál. Skutečná hodnota měřeného a regulovaného průtoku je k dispozici na analogovém výstupu. Pomocí tohoto výstupního signálu je možné regulované hodnoty zobrazit a kontrolovat. "Novaflo-MFC" jsou dodávány standardně v provedení z hliníku a z ušlechtilé oceli.

Novaflo převodníky a regulátory jsou kalibrovány vzduchem, pokud není uvedeno jinak. Pro použití s jinými plyny je nutné použít přepočítavací faktor. Tento faktor se stanovuje za pomoci komplexní rovnice. Pro značný počet obvyklých plynů jsou ale hodnoty přepočítávacích faktorů známy. Na přání vám je rádi dáme k dispozici.

Uvědomte si ale prosím, že přepočtem na jiný plyn vznikne jistá dodatečná chyba.