průtok kapalin>>>

průtok plynů>>>

Proudění, rychlost a průtok plynů

Prandtlovy trubice

Prandtlovy trubice

Skoro žádná jiná fyzikální měřicí metoda neměla delší tradici než kombinace Prandtovy trubice a šikmého kapalinového tlakoměru. Jako základní měřicí metoda tlaku má ale stále své pevné místo ve vzdělávání techniků a inženýrů. Když však dnes uvažujete o měření Prandtovou trubicí, měli byste již kapalinový tlakoměr nahradit moderním elektronickým diferenční manometrem. Vyhnete se tak nevýhodám a rizikům, která jsou s užitím tekutinou naplněné skleněné trubice spojena.

Prandtová trubice

Stručný popis Prandtlovy a Pitotovy trubice je uveden v úvodu této sekce. Pomocí těchto trubic se měří diferenční tlak.
Vzorec pro výpočet rychlosti proudění plynu ze změřené tlakové diference Prandtlovou trubicí:

Vzorec pro výpočet rychlosti proudění plynu

Prandtlova trubice - princip měření

S Prandtovou trubicí je možné bodové měření rychlosti. Objemové měření proudění plynu v potrubích nebo VZT kanálech je možné pouze metodou síťového měření. Postup je podrobně popsán v příslušných normách
Prandtovy trubice dodávané SI jsou celé z ušlechtilé oceli. Je možné s nimi bezproblémově měřit při teplotách do +550°C. Jsou proto bez omezení možná i měření průtoku plynů ve spalinách.

Standardně jsou naše Prandtlovy trubice jednodílné pevné a nerozložitelné. Jsou dodávány v různých délkách. To umožňuje uživateli širokou možnost volby typu podle plánované aplikace. Prandtovy trubice s délkami > 3m se mohou dodávat s konstrukčním řšením jako dvoudílné - rozložitelné. Pokud má být Prandtova trubice trvale zabudována do systému ve kterém probíhá trvale měření, je potom smysluplné pevné uchycení v průchodce. Také s touto úpravou jsou naše trubice nabízeny. Při objednávce je však na tuto okolnost třeba pamatovat, protože Prandtova trubice musí být průchodkou opatřena již při výrobě. Dodatečná změna není možná.

Obj . Č. Prandtová trubice, jednodílná
620 305 × 4 × 2,3 mm
621 305 × 4 mm
622 483 × 8 mm
623 795 × 8 mm
624 1000 × 8 mm
625 1220 × 9,5 mm
626 1523 × 9,5 mm
627 1830 × 12,8 × 9,5 mm
628 2130 × 19,1 × 9,5 mm
629 2440 × 19,1 × 9,5 mm
630 2740 × 19,1 × 9,5 mm
(délka × Ø trubkya × Ø zhlaví)

Dvoudílná Prandtova trubice a trubice s průchodkou na vyžádání.