průtok kapalin>>>

průtok plynů>>>

Massflow převodník "preflo"

Massflow převodník preflo

Tato řada průtokových převodníků byla vyvíjena speciálně na měření množství vzduchu v oblasti do 20 Nl/Minutu. Lze dodat mnoho standardních měřících oblastí v intervalu od 20 Nml do 2 Nl/Minutu Nl/Minutu. Každý převodník "typu-H" převede fyzikální jednotku měření "průtok" do normovaného elektrického výstupního signálu. Tím je měřící signál vyhodnotitelný bez problémů s registrovanými a regulačními přístroji. H-převodníky do 2 Nl/Minutu se nechají pohánět oběma směry. Polarita signálu měření se mění se směrem průtoku. Tím jsou též jednoznačně rozeznatelné zpětné toky. Ztráta tlaku při průtoku je zanedbatelně malá. Převodníky reagují velmi rychle na změny průtoku. Jestliže tuto vlastnost nechceme, může se výstupní signál pomocí zabudovaného elektrického filtru utlumit. Stupeň tlumení popř. filtrace lze nastavit přes potenciometr v širokých mezích. S těmito vlastnostmi produktu je typ-H skvěle nasaditelný v oblasti měření množství trhlin pomocí metody zbytkového proudu nebo kompenzace.

H-převodníky v oblasti měření přes 2 Nl/Minutu mají ty samé vlastnosti, jsou dimenzovány ale jen pro jednosměrný průtok. Výhody pro vás:

 • přímý výstupní signál Normolitru
 • velmi rychlá reakce
 • nepatrné ztráty tlaku
 • kalibrovaná přesnost
 • protiprašná a vodotěsná skříň přístroje (IP 65)

Kapesní průtokoměr "preflo 3"

Kapesní průtokoměr preflo 3

Naše firma má na trhu nejširší nabídku stolních měřících přístrojů hmotnostního toku pro malé průtoky. Přístroje "preflo"eliminují nedostatky klasických měřících metod. Především při měření nejmenších průtoků. Tam, kde se až do teď pracovalo na principu mýdlových bublin, se přesvědčivě ukazují výhody "prefla". Díky svým pozitivním vlastnostem se tyto měřící a testovací přístroje na bateriový pohon hodí hlavně pro mobilní nasazení, stolní varianta je pak vhodná pro laboratorní servis. Jsou téměř nezastupitelné při fyzickém uvádění do provozu technických přístrojů, v lékařství, v oblastech ochrany životního prostředí a v mnoha dalších.

Výrobní řada číslo 3 … - … je nová

Vývojem této rodiny přístrojů jsme vytvořili nový typ přístroje, nahrazující dosavadní typ "preflo 2".

Zabudovaný senzorický blok

Kalorimetrický senzor hmotnostního toku měří ztrátu tepla elektrického mikročipu, vyvolanou konvekcí při průtoku plynu (silicon on ceramic technology). Reakce měřícího přístroje je velmi krátká díky malému rozměru mikročipu. Tento čip, vstupní a výstupní filtr, dělič průtoku a jehlový ventil jsou prostorově úsporně a bez hadicového propojení integrovány v jednom měřícím bloku. Tato montáž je mechanicky stabilní a dává nejmenší mrtvý prostor pro průtok mezi připojovacími místy pro přítok a odtok plynu.
V senzorickém bloku je 2× vnitřní závit M5. Na tyto porty jsou výrobcem našroubovány výústky pro rychlé napojení pomocí tlakových rychlospojek. V případě, že byste pracovali s jinými připojovacími spojkami, je možná bezproblémová výměna výústků za jiné, odpovídající Vaší potřebě.
Nyní, u nových přístrojů je zabudován také nový mikroprocesor. Pomocí něj jsou nyní možné i funkce přístroje, které doposud nebyly možné vůbec, nebo pouze se značnými náklady.
Technologie přístroje a softwaru jsou stejné u všech našich nových příručních přístrojů.

S tímto typem přístroje realizujeme mimo jiné ještě naše kapesní digitální manometry "premo 3", "UNI 3" a "LPU 3". U nových přístrojů jsme ponechali osvědčené vlastnosti dosavadních přenosných přístrojů.

Při vývoji se dbalo především na to, aby uživatelská příjemnost byla nejméně taková jako doposud. Skoro nezaznamenáte, že na pozadí pracuje inteligentní výpočetní čip. Zpracování dat v příručním přístroji znamená především, že jsme mohli zvýšit přesnost měření a že přenos naměřené hodnoty je možný přes datové rozhraní.

Kapesní průtokoměr preflo 3

Zvýšení přesnosti

Díky nové linearizační funkci vám můžeme nabídnout ještě přesnější měřící přístroje pro měření průtoku než tomu bylo dosud. Každý přístroj 3tí stavebnicové řady bude při dodávce proměřen vysoce přesnými referenčními přístroji. Odchylky od ideální křivky budou zachyceny a uloženy jako korekční hodnota. Udávané maximální hranice chyby budou tímto postupem vždy dodrženy. Rozlišitelnost je 20000. Poslední místo je možné vypnout.

Datové rozhraní

Na přístroji je k dispozici obousměrné rozhraní RS 232, s taktem 19200 baudů. Je chráněno proti přepětí a poruchám (ESD). Přes toto sériové rozhraní se nechá odečíst úplný obsah displaye (naměřená hodnota, desetinná čárka, znaménka a velikost měření). Navíc je přístroj touto digitální cestou ovladatelný na dálku ve všech svých funkcích. K dispozici je pro tento účel tzv. pokynový interpret. Kdo bude přístroj využívat na automatickém měřícím pracovišti, ten tuto pozitivní vlastnost jistě ocení.

Napájení

Nové přístroje řady 3 jsou napájeny stejnosměrným napětím 3 voltů. Dvě 1,5 voltové tužkové baterie (AA) zaručují provozní dobu větší než 40 hodin. Jestliže se rozhodnete použít rozměrově stejné, nabíjející se akumulátory NiMH, pak můžete nadlouho šetřit peníze a udělat něco pro životní prostředí tím, že se vyvarujete škodlivých látek z odpadu. Standardem při stacionárním provozu je, práce s přístrojem trvale připojeným na běžnou elektrickou zásuvku. Při provozu ze sítě se zabudovaná baterie automaticky odpojí.

Analogový výstup signálu

Kdo pracuje se souřadnicovým zapisovačem, pro toho je k dispozici také analogový výstup signálu.
Je to +/- 1 voltový signál, nízkoohmový bez zpětného účinku na 4mm banánové zástrčce. Je to stejně přesné, jako digitální ukazatel. Když je zvolen pouze dílčí měřící rozsah rozsah, pak i pro tento dílčí rozsah je k dispozici plný jednovoltový signál.

Tlumení měřícího signálu

Jestliže si u tohoto hmotnostního průtokového senzoru nepřejete rychlou reakci při měření, pak může být doba reakce měřícího signálu a jeho zobrazení na displeji redukována zapojením dvoustupňové funkce tlumení.

Základní vlastnosti všech přístrojů "preflo 3" jsou:

 • nulování, popř. tárování stisknutím knoflíku
 • obousměrné měření průtoku je možné
 • nepatrné ztráty tlaku
 • nastavení přes rozhraní RS 232 na různé podmínky dle norem (DIN 102, ISO 1343 aj.)
 • kalibrováno vzduchem
 • provozování do systémového tlaku až 10 barů

Základní měřené veličiny

U všech měřících přístrojů "preflo3" jsou jako základ použity jednotky "Nml/ minutu". Další měřící jednotky jsou možné a to po navolení. Následně jsou výsledky pomocí faktoru numericky přepočítány, zobrazeny na displeji a k dispozici na výstupech signálů.