průtok kapalin>>>

průtok plynů>>>

Měření průtoku – senzory LFE

Měření průtoku – senzory LFE

Laminární Flow Elementy (LFE) jsou používány k měření průtoku plynných médií v uzavřených potrubních systémech. Přísluší fyzikálně do typu přístrojů pracujících na bázi diference tlaku. To znamená, že při průtoku plynu přes LFE se dá změřit pokles tlaku. Na rozdíl od běžných mechanických prostředků používaných k měření průtoku, jako jsou clony, škrtící klapky, Venturiho dýzy apod., kde závislost proudění a tlaku má exponenciální charakter, tedy s průtokem kvadraticky roste, je v případě LFE vztah mezi průtokem a měřeným diferenčním tlakem lineární.
Toto specifikum představuje mimořádnou výhodu této metody a umožňuje měřit průtoky plynů od nepatrných až po velká množství v poměru až 1:100 (velký měřící rozsah). Přitom tlaková ztráta všech nabízených čidel je cca 0,7 mbar. Jedna z typických aplikací : měření množství vzduchu při výdechu v lékařství. Měřící rozsahy jsou od 20 ml/min do 1200 l/min. Reakce na dynamické změny v řádu milisekund. Při měření nutno dbát na teplotu média a jeho viskozitu. Tlaková diference se měří vhodným digitálním manometrem Digima, nebo převodníkem s možnosti nastavení stupnice.
Pakliže byste se rozhodli pro tento způsob měření průtoku, tedy pro metodu která umožňuje vysokou absolutní přesnost, potom musíte především zohlednit vliv teploty na dynamickou viskozitu. Jsme připraveni Vám při prosazení této komplexní materie rádi pomoci. Pracujte vždy s dobře filtrovaným plynem, aby nedošlo k znečištění a zanesení elementu. Měření agresivních plynů je u našeho LFE možné. Kapilární sestava je pro tento účel dostatečně odolná.

Měření průtoku – senzory LFE

Výhody LFE jsou:

 • nepatrná tlaková ztráta (<1 mbar)
 • velmi dobrá přesnost a linearita
 • měřicí rozpětí >1:100
 • obousměrné měření průtoku je možné, (se znaménkem u měřicího signálu)
 • rozlišení závisí jen od použitého měřicí přístroje diferenčního tlaku
 • bezprůtahová detekce, okamžitá reakce
 • také signály s vysokou dynamikou jsou měřitelné
 • malý jalový objem
 • elektrický ohřev znemožňuje vznik kondenzátu v LFE
 • jsou nutné jen krátké nátokové a odtokové úseky

Protože měřící senzor má výše uvedené přednosti, především malou tlakovou ztrátu a rychlou reakci na změny, je nutné podle těchto parametrů volit i přístroj, který bude používán ke zpracování měření.
Musí vyhovovat těmto požadavkům :

 • malý rozsah měření od 1…2 mbar/diferenčně.
 • rychlá odezva
 • malá chyba v měření, dobrá konstanta nulového bodu

V našem katalogu najdete velké množství přenosných a stacionární přístrojů, které jsou pro toto zadání vhodné. Zvlášť bychom Vám rádi doporučili převodník "diff- cap".

Převodník tlaku "diff- cap"

Toto zařízení má kapacitní měrný článek. Je to vysoce přesný přístroj, pracující bez šumu a velmi stabilní.
Model 1 mbar - s objednacím č. 726 je ideální přístroj pro Laminární Flow články od SI. Tento převodník může být také provozován i pod vyššími statickými tlaky.

Měření průtoku – senzory LFE

Typ "FC" pro nejmenší množství

Tento typ zařízení je zvlášť vhodný pro měření únikového množství, když je požadována metoda na bázi měření tlaku.

Obj . č.
537 LFE 20 ml/min velikost FC2
536 LFE 200 ml/min velikost FC3

LFE model PT

Tento model z řady Laminárních Flow Elementů se osvědčil v lékařském oboru jako "Pneumotachograph". Rozhodněte se pro LFE a využijte mnohé výhody tohoto čidla měřícího množství proleklého vzduchu k řešení Vašich měřičských zadání.

Obj . č.
526 1200 l/min velikost 5 Ø 78
527 660 l/min velikost 4 Ø 58
528 390 l/min velikost 3 Ø 43
529 150 l/min velikost 2 Ø 28
530 60 l/min velikost 1 Ø 18
531 15 l/min velikost 0 Ø 10
532 6 l/min velikost 00 Ø 9
533 2,4 l/min velikost 000 Ø 6
534 0,9 l/min velikost 0000 Ø 6
535 0,6 l/min velikost 00000 Ø 1,35